Aplikácia Gteam Remote Connect slúži na pohodlné pripojenie k našim serverom podla možnosti stlačením jedného tlačidla. Aplikácia sa tiež používa pre poskytovanie technickej podpory. Má dve režimy ,licencovaný a nelicencovaný režim.
V Licencovanom režime máte možnosť vrámci vašej licencie využiť plnú funkcionalitu aplikácie. Pripájať sa k službám pre
ktoré vám bola vystavená licencia a využívať modul technickej podpory v plnom režime. V Nelicencovanom režime je
funkcionalita aplikácie obmedzená na základnú technickú podporu.


Obr. 1 : Licencovaný režim - plná funkcionalita vrátane plnej technickej podpory

Rozhranie aplikácie Gteam Remote Connect

 

Obr. 2 : Nelicencovaný režim - iba základná technická podpora.

 

Pre plné používanie je potrebný platný licenčný klúč ktorý vystavujeme naším zamestnancom a zákazníkom.
Priamo v aplikácií máte možnosť požiadať o vystavenie licenčného klúča zadaním vašej emailovej adresy.

 


 Minimálna požadovaná verzia : 1.15.3.157
Posledná Verzia Aplikacie : 1.20.3.158


Počet licencovaných používatelov : 36


 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews