Frequently Asked Questions

Pouzivanie Aplikacie v Licencovanom Rezime
Last Updated 4 years ago

Tento článok popisuje použitie aplikacie v plne licencovanom režime. Pre použitie aplikácie v tomto
režime musíte mať platnú licenciu. Tento manuál popisuje základné funkcie programu v nasledovných
bodoch :

  1. Hlavné rozhranie aplikácie
  2. Pripájanie k serverom a službám
  3. Použitie funkcie technickej podpory (Remote Support)
  4. Technická Podpora Funkcia - OPEN TICKET
  5. Technická Podpora Funkcia - LIVE CHAT

Ak by ste čomukoľvek nerozumeli a chcete sa nás spýtať. Použiťe naše fórum alebo nás kontaktujte
cez funkciu Live Chat alebo Open Ticket priamo v aplikácii poprípade telefonicky.

A.) Hlavné rozhranie aplikácieApp InterfaceAplikácia má niekoľko ovládacích prvkov.V Hornej časti aplikácie je stav aplikácie. V Tomto prípade text "Ready to Connect"
čiže "Pripravený na pripojenie". Tento stavový text nám hovorí čo sa v aplikácí deje.

Pod tymto stavovým textom máme nasledovné ovládacie prvky :

Select Realm - Určuje prípojný bod pre pripojenie. Máte možnosť vybrať si prístupový bod pripojenia.
Prístupové body sú prípojné miesta ktoré vám umožnia sa pripojiť. Pokial pripojenie cez jeden
bod zlyhá môžete zvoliť iný bod pre pripojenie. Pokial máte pocit že pripojenie je pomalé
je možné že je v daný moment pripojených príliš vela používatelov na jeden prístupový bod.
V Takom prípade si tiež môžete zvoliť iný prístupový bod.

Select Service - Zvolte službu ku ktorej sa chcete pripojiť. Pre pripojenie sa použije
zvolený prístupový bod (Realm)

User Name - Sem zadajte vaše prihlasovacie meno na server (heslo sa zadáva neskoršie
pokiaľ ho nemáte uložené v systéme)

Logon Domain - Sem zadajte doménu pre prihlásenie ak je pripojenie typu RDP
(vzdialená pracovná plocha)

Map Local Drives if possible - Zaškrtnite pokiaľ chcete pripojiť vaše disky na server.
Použite pre prenos súborov medzi vašim PC a serverom. (môže spomaliť vaše pripojenie
preto sa doporučuje zaškrtnúť len v nutnom prípade)

Map Multiple Monitors - Ak chcete pri pripojení k vzdialenej pracovnej ploche použiť
všetky pripojené obrazovky, zaškrtnite túto volbu.

Attendance Record - Interná funkcionalita používaná zamestnancami Gteamu. Umožnuje
zapísať čas práce na zvolenom serveri. Funkcionalita je dostupná iba pri špeciálnej licencii.
Pokiaľ tento typ licencie nevlastníte políčko sa v aplikácií nezobrazí

Uplne v spodnej časti máme k dispozícíi 4 tlačidlá odlíšené kôli prehladnosti aj farebne
modrou , oranžovou , žltou a zelenou farbou.

Tlačidlo "Settings" (modre) - Umožnuje nám prístup do nastavení aplikácie.

Tlačidlo "Remote Support" (oranžové) - V Prípade problémov z pripojením vyžiada
technickú podporu alebo asistenciu na dialku.

Tlačidlo "About App" (žlté) - Zobrazí informácie o verzí a použitej licencii.

Tlačidlo "Connect to Terminal" (zelené) - Toto tlačidlo slúži na pripojenie sa k vzdialenému
serveru zvolenému v rozbalovacom zozname "Select Server" pričom sa použijú zadané
prihlasovacie údaje zadané v políčkach "User Name" ,"Logon Domain". Heslo bude vyžadované
v samostatnom dialógu.B.) Pripájanie k serverom a službámPo zatlačení tlačidla môže dôjsť k pripojeniu ihneď pripadne bude nutné čakať na pripravu
spojenia určitý čas. Závisí to hlavne na tom či užívatel aplikácie je vlastníkom
verejnej statickej adresy alebo nieje. Túto informáciu si overte prosím u vášho poskytovatela
internetového pripojenia. Pokial nieste vlastníkom statickej verejnej IP adresy bude pripojenie
možne po uplinutí čakacej doby. Aplikácia tento stav zobrazuje ako "Ready in MM:SS ..."

Bežná čakacia doba na pripojenie po stlačení tlačidla "Connect to Terminal" je : 2 minuty
táto doba však je vetšinou kratšia. Pohybuje sa v rozmedzí od 15s do 2 minut. Na obrázku
vidno že do pripojenia zostáva 46 sekúnd ...

Po uplynutí tohto času aplikácia automaticky spustí pripojenie.

Čakacia doba neplatí pre uživatelov ktorý majú u nás nahlásenú statickú verejnú IP adresu.C.) Technická Podpora a PomocPriamo z aplikácie môžete odoslať v prípade problémov požiadavku na našu technickú
podporu
. A to použitím tlačidla "Remote Support" Otvorí sa nasledovné okno.

Požiadavka na technickú podporu sa nazýva "Ticket" Je to krátka správa s popisom problému.
Do tohto okienka môžete zadať popis vášho problému. Popis musí byť dlhý minimálne 10
a maximálne 5000 znakov. Okno technickej podpory obsahuje 5 tlačidiel. Znovu kôli
prehladnosti rozlíšené aj farebne.

Toto okno obsahuje aj telefonický kontakt na nás.Tlačidlo "Open Ticket" (zelené) - Toto tlačidlo odošle vašu správu na naše IT oddelenie.
Odpoved na túto správu vám dôjde buď emailom prípadne vás budeme kontaktovať telefonicky

Tlačidlo "Live Chat" (oranžové) - Toto tlačidlo slúži na pripojenie sa k chatu technickej podpory.
Umožnuje vám priamo si písat z technickou podporou ohladne vášho problému.

Tlačidlo "Start Remote Assistence" (žlté) - Toto tlačidlo spustí program pomocou ktorého
sa naša technická podpora bude môct pripojiť k vášmu PC a diagnostikovať problém.
program vyhodí ID a Heslo ktoré nadiktujte telefonicky nášmu pracovníkovi a ten sa pripojǐ
nasledne na to na váš PC.

Tlačidlo "Online Manual" (fialové) - Otvorí Online Manuál k tejto aplikácíi (túto stránku)

Tlačidlo Cancel (červené) - Zavrie okno technickej podpory.Rozdiel medzi "Open Ticket" a "Live Chat" je ten že funkcia Open Ticket odošle správu na IT oddelenie. Naše IT Oddelenie vás bude následne nato kontaktovať emailom prípadne telefonicky ohladne tohto problému. V Niektorých naliehavých prípadoch však môže byť potrebné riešiť problém hneď. V Takom prípade máte možnosť kontaktovať technickú podporu priamo cez funkciu Live Chat.
I v tomto prípade dojde k vytvoreniu ticketu po ukončení chatu.V okne technickej podpory vidíte aj stav operátora ako aj meno operátora ktorý vám bol priradený
Tento stav indikuje dostupnosť operátora pre funkciu "Live Chat" a môže nadobúdať nasledovné stavy.

ON-LINE - Operátor je k dispozicí ,pripravený riešiť váš problém.

AWAY - Operátor je momentálne dočasne nedostupný. Je možné mu napísať ale nemusí
odpovedať hneď ,prípadne nemusí odpovedať vôbec. Tento stav hovorí o tom že Operátor
sa nemusí nachádzať pri svojom počítači ,prípadne je pripojený z mobilného zariadenia
a nemôže hned odpísať.

Do not Disturb - Operátor je zaneprázdnený alebo nieje k dispozicí vôbec. Máte možnosť mu napísať
ale nemusí odpovedať nakolko sa nemusí vôbec nachádzať pri svojom počítači.

OFFLINE - Operátor nieje k dispozicí vôbec a nieje možné mu napísať na Live ChatV prípade že operátor nieje k dispozicíi (Away , Do not Disturb) budete pri vstupe do chatu
aplikaciou o tomto fakte upozornený oznamom. Operátor v každom prípade dostane vami odoslanú
správu. Stav Online / Away / Do not Disturb / Offline vás len informuje o dostupnosti operátora
aby ste vedeli či vám momentálne môže odpísať alebo nie. Z výnimkou stavu offline máte však
možnosť mu napísať kedykoľvek.


Používanie funkcie technickej podpory :


Funkcia na posielanie požiadaviek (Open Ticket) :


Ak máte niaký problém a máte aktívnu a platnú licenciu môžete využit funkciu technickej podpory.
Postupujte prosím podla nasledovných krokov :

1.) Otvorte aplikáciu a zvolte tlačidlo "Remote Support".
2.) Do okna technickej podpory napíšte vašu správu z popisom problému. (čo najpodrobnejšie)
3.) Zvolte zelené tlačidlo "Open Ticket" a odošlite požiadavku.
Po odoslaní vašej požiadavky (Ticketu) bude vašej požiadavke priradené identifikačné číslo.
O Priebehu riešenia vašej požiadavky vás budeme informovať na váš email registrovaný v aplikácíi.

Ihneď po zaevidovaní vašej požiadavky vám príde informačný email z číslom požiadavky.
V prípade dalších otázok alebo upresnenia problému môžete napísať odpoveď na tento email.Funkcia priamych správ (Live Chat) :

Pokial máte akúkolvek otázku ohladne už odoslaného ticketu alebo chcete len položit rýchlu otázku našej technickej podpore môžete využiť aj funkciu "Live Chat" - Táto funkcia vám umožnuje písať si priamo z technickou podporou. (Je to podobné ako používanie skypu alebo iného programu na chat).
Pokial chcete využiť túto funkciu postupujte nasledovne :

1.) Otvorte aplikáciu a zvolte tlačidlo "Remote Support".
2.) Napíšte vašu správu a stlačte oranžové tlačidlo "Live Chat"
3.) Otvorí sa nasledovné okno :


Ak po otvorení chatu dostanete uvítaciu správu jednoducho len stlačte OK a pokračujte dalej.

Okno Chatu obsahuje tri tlačidlá "Send" na odoslanie správy , "Close Chat" na ukončenie chatu a "Minimalise Chat" pre minimalizovanie okna chatu.

POZOR : Ak uzavrete chat tlačidlom "Close Chat" už vám nebudeme môcť odpísať naspeť. Nechajte preto chat otvorený
pokial budete očakávať odpoveď z našej strany. Prípadne až do ukončenia konverzácie !! Pokial použijete funkciu "Minimalise Chat"
okno chatu sa minimalizuje pričom chat ostane aktívny.


Okno obsahuje tiež velké žlté pole pre prijate správy a menšie sivé , pripadne biele pole z označením "Your Message" pre vašu správu. Do tohto pola prosím napíšte vašu správu a použite ENTER pripadne tlačidlo Send na jej odoslanie.

Vašu správu môžete posielať buď Operátorovi alebo do verejnej Diskusnej Miestnosti. Verejná diskusná miestnosť umožnuje komukoľvek z internetu pripojiť sa do diskusie. Napr. cez G Team Web Chat. Políčko "Send To" Vám umožní zvoliť si či chcete písať operátorovi alebo do verejnej diskusnej miestnosti. Pole má tieto dve možnosti :

Operator = Vaša správa bude odoslaná operátorovi a nikdo iný správu neuvidí -
(Štandartne predvolená možnosť)
Channel = Vaša správa bude odoslaná do verejnej diskusnej miestnosti.

Pred každou prijatou správou sa vám tiež zobrazí buď :
[priv] = Znamená že správa je viditelná iba pre vás ,Nikdo iný ju neuvidí.
[room] = Znamená že správa je viditelná pre vás a pre všetkých účastníkov verejnej
diskusnej miestnosti.
[System] = Tieto správy vás informujú o stave chatu / pripojenia a sú viditeľné iba vám.

Pokial vás Operátor k tomu nevyzve doporučuje sa nechať nastavenie "Send To" nastavené na volbu "Operator" !!!

Dalším ovládacím prvkom je zaškrtávacie políčko "Create Ticket when chat exit" Pokiaľ je toto políčko zaškrtnuté tak po skončení chatu
bude automaticky vytvorený Ticket.

Pokiaľ vás operátor k tomu nevyzve doporučuje sa nemeniť stav políčka "Create Ticket when chat exit" !!!


Pole na odoslanie správy je po otvoreni chatu sivé. Ak je pole "Your Message" sivé znamená to že nemôžete odoslať dalšiu správu.
Aplikácia vám umožní odoslať dalšiu správu akonáhle sa k chatu pripojí operátor z ktorým si budete písať. V takom pripade sa farba poľa zmení
zo sivej na bielu. Viz. obrázok :

Z obrázku vidno že operátor menom "TariusWork" odpísal na správu. Následne pole "Your Message" zmenilo farbu zo sivého na biele. To znamená že môžete napísať odpoveď.

Po ukončení konverzácie stlačte tlačidlo "Close Chat" - dalšie správy už potom nebudú prijmané. Po stlačení tlačidla sa zobrazí nasledovná otázka :

Otázka : Ste si istý že chcete zavrieť chat ? Po zavretí chatu technickej podpory vám už nebudeme môcť odpísať.

Ak naozaj chcete opustiť chat zvolte : YES / ANO

Okno chatu sa zavrie a konverzácia z technickou podporou sa ukončí.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!